Nyheder

Værdibaseret ledelse


10-05-2012

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme.


Definition af normer og værdier:

Man kan definere normer i et team som følgende: Teammedlemmernes forventninger til adfærd og handling. Normerne kan være formelle i form af et vedtaget regelsæt eller uformelle som uskrevne regler om at man f.eks. møder veludhvilet op til kamp. Både de uformelle og formelle normer bliver styrende for teammedlemmernes handlinger. 

Inspiration - værdier og værdinormer

Teams bør både i sportens verden og i erhvervslivet snakke om værdier eller værdinormer - finde frem til centrale værdier eller normer, som teamet finder specielt værdifulde i forhold til, at teamet skal fungere optimalt med høj opgavekohæsion og høj socialkohæsion. Måske vælger man værdier som: åbenhed og respekt over for hinanden, tillid til at hver enkelt yder sit bedste, socialt støtte, osv. Det får så de konsekvenser for teammedlemmernes handlinger, at man ikke dømmer andre eller taler dårligt bagom deres ryg, at man hjælper en holdkammerat, der har lavet en fejl til at komme igen, at man tør fortælle, hvis der noget, der går en på osv.

Lige et par ord om kohæsion: 

De fleste er godt klar over, at sammenhold spiller en vigtig rolle indenfor holdsport, og i den forbindelse hører man ofte udtryk som holdånd eller stærk teamwork. Sammenhold er en dynamisk proces, som kan ændre sig i løbet af en sæson. Sammenhold er det, der binder holdet sammen teammedlemmerne imellem, men også forhindrer at ydre påvirkninger kan splitte teamet, f.eks. ved negativ kritik udefra, eller hvis enkelte teammedlemmer får fordelagtige tilbud fra andre klubber. Sammenholdet skal være så stærkt som muligt for at sikre et godt samarbejde, hvor udøverne kan lide at være en del af holdet både i bestræbelserne på at nå holdets præstationsmæssige målsætninger, men også i forhold til, at det skal være et rart sted at være rent socialt. 

I idrætspsykologien kalder man sammenhold for kohæsion (fra det latinske udtryk cohaesus, som betyder at holde sig sammen eller klæbe sig fast), og man skelner mellem opgavekohæsion og socialkohæsion.

Opgavekohæsion kan være høj eller lav og angiver, i hvor høj grad holdet er enige om holdets målsætning og holder sammen og samarbejder i bestræbelserne på at nå den opgavemæssige målsætning, som kan være et resultat, en præstation eller begge dele.

Socialkohæsion kan også være høj eller lav og beskriver, hvor godt medlemmerne kan lide hinanden og bindes sammen af den indbydes attraktion. På et hold med høj social kohæsion ydes der stor social støtte, og medlemmerne er som regel gode til at kommunikere med hinanden, og derfor også til at løse konflikter. Hvis holdet har en middel-lav kohæsion er det ikke det sociale, der binder dem sammen: De bliver f.eks. ikke og småsludrer efter træning. På hold med meget lav social kohæsion kan det betyde, at man reelt ikke bryder sig om sine holdkammerater.

Klippet fra youtube er Lars Kolinds ganske fortræffelige syn på værdibaseret ledelse.


05-01-2016
Manager for Generation Handball
23-04-2014
Ghandis 10 fundamentals for chancing the world
10-04-2014
Nye udfordringer i Norge
17-03-2014
WINNER POLISH CUP
13-12-2013
En ny hilsen fra Polen
04-11-2013
Artikel fra Politiken om klubidrættens udfordring
24-10-2013
Lidt nyt fra Polen ...
22-07-2013
Twitter
17-05-2013
Lidt om de første måneder i Polen
27-03-2013
En hyggelig debat i Overtrådt
31-01-2013
Smil til verden ... så smiler den til dig!
20-12-2012
Nye oplevelser
03-12-2012
En tur i Overtrådt
09-11-2012
Teamwork
09-11-2012
Du skal være autentisk
Jens Steffensen   |   js@jenssteffensen.dk   |   +45 22912359