Nyheder

Det gælder om at være proaktiv!


15-10-2012

Hvad vil det egentlig sige at være proaktiv?

Den proaktive tænkemåde er baseret på ”det forudseende”. ”Pro” betyder : for, foran, frem og pro-aktiv betyder: Forudgribende adfærd ! En lille historie kan gøre os klogere på det at være proaktiv: 


Historien om den proaktive profet

Der var en gang en konge, der havde en forkærlighed for sandsigere, astrologer og profeter. Hver gang en kyndig udi stjernetydning kom til kongens by, ville han med stor sikkerhed blive kaldt til hoffet, hvor kongen stillede ham spørgsmål om fremtidens forhold. Der var særligt ét spørgsmål, der interesserede kongen, nemlig at kende året og dagen for sin død. Når astrologen blev stillet spørgsmålet, bad han om at få året og dagen for kongens fødsel, og så ville han ved hjælp af stjernetabeller og regneformler komme frem til et svar. Imidlertid var kongen aldrig tilfreds med svaret - udødelighed var måske en usagt forhåbning hos kongen - og da han var enevældig, tøvede han ikke med at halshugge den uheldige profet.

En dag skete det, at en proaktiv profet kom til Kongestaden. Han havde hørt rygtet om kongens lidenskab for fremtiden, og også om hans kedelige tendens til at eliminere budbringere af nyt om fremtiden, der ikke lige var efter kongens ønske. 

Den proaktive profet var derfor ikke voldsomt begejstret, da han som andre blev inviteret til hoffet. Da han blev stillet det ventede spørgsmål om tidspunktet for kongens død, bad han om at måtte trække sig tilbage med sine tabeller og beregninger, for det var et vanskeligt spørgsmål, som krævede omhu og præcision, hvis man skulle finde det rigtige svar.

Efter nogle timer bad den proaktive profet om atter at få foretræde for kongen for
 at meddele ham sit svar. Tidspunktet for kongens død var, af årsager der havde med særlige planetstillinger lige i denne tid at gøre, meget vanskeligt at forudsige, sagde den proaktive profet. Men i sit arbejde med at finde svaret på spørgsmålet, havde han opdaget et ganske pudsigt forhold, nemlig at rent astrologisk var kongens og hans egen skæbne knyttet tæt sammen. Så det eneste han kunne sige med sikkerhed var, at tidspunktet for kongens død måtte ligge mellem en og to dage efter tidspunktet for den proaktive profets egen død.

Den proaktive profet levede lykkeligt til sine dages ende, under kongens velvillige beskyttelse.


MORALE:

Historien kan hjælpe os til at blive lidt klogere på, hvad ordet proaktiv betyder. Det, der gjorde profeten til en proaktiv profet, var hans evne til at påvirke og forme nutiden gennem sit udsagn om fremtiden. Oftest er vores forestillinger om fremtiden et spejl af nutiden, dvs. vi former fremtiden i nutidens billede. Den proaktive former nutiden i fremtidens billede. 

Stifinderen, Lasse Zäll, siger om ”Den proaktive profet”, at han: " .. med sit udsagn om fremtiden, former nutiden!”. 

Oftest er vore forestillinger om fremtiden et spejl af nutiden, dvs vi former fremtiden i nutidens billede. Den proaktive former nutiden i fremtidens billede. Ved at arbejde og tænke proaktivt såvel individuelt som i de teams og grupper man indgår i, så udnytter og skaber man forandringer til glæde/udbytte for en selv og for teamets/gruppens medlemmer. Lasse Zäll siger endvidere om den proaktive tænkemåde, at: ” .. fremtiden er ikke bare noget, der kommer. Den bliver altid skabt af nogen – det kan lige så godt være os !”. 

05-01-2016
Manager for Generation Handball
23-04-2014
Ghandis 10 fundamentals for chancing the world
10-04-2014
Nye udfordringer i Norge
17-03-2014
WINNER POLISH CUP
13-12-2013
En ny hilsen fra Polen
04-11-2013
Artikel fra Politiken om klubidrættens udfordring
24-10-2013
Lidt nyt fra Polen ...
22-07-2013
Twitter
17-05-2013
Lidt om de første måneder i Polen
27-03-2013
En hyggelig debat i Overtrådt
31-01-2013
Smil til verden ... så smiler den til dig!
20-12-2012
Nye oplevelser
03-12-2012
En tur i Overtrådt
09-11-2012
Teamwork
09-11-2012
Du skal være autentisk
Jens Steffensen   |   js@jenssteffensen.dk   |   +45 22912359