Nyheder

Kolbs Læringscyklus


01-05-2012
Kolbs Læringscyklus - også kendt som Kolbs læringscirkel - er en metode til at forstå de processer, der ligger til grund for læring. Amerikaneren David A. Kolb har inddelt denne proces i fire faser: erfaring, eftertænksomhed, begrebsdannelse og eksperiment.

Læringscirklen er et element i Kolbs generelle teoridannelse vedrørende læring: Erfaringsbaserede læringssystemer. (Experience Based Learning Systems).

I udviklingen af læringscirkelen er Kolb blevet inspireret af dem han selv kalder ”de fremmeste intellektuelle stamfædre til teori om erfaringslæring”.  Det er den amerikanske filosof og pædagog John Dewey, den tysk-amerikanske gestaltpsykolog Kurt Lewin og den schweiziske biolog og erkendelsesteoretiker Jean Piaget.Kolb finder at alle tre har fokus på erfaringslære som en proces med fire faser og udvikler derved læringscirklen.

  • Erfaring: Man opstiller sit forsøg, mens man erfarer og iagttager hvad der sker. Man får derigennem en konkret oplevelse.
  • Eftertænksomhed: Når man har fået sine erfaringer, kan man begynde at reflektere over sine observationer og finde ud af hvad der skete og hvorfor. Man forsøger at forstå, hvad der skete så præcist som muligt.
  • Begrebsdannelse: I tredje fase, den begrebsdannende fase, forsøger man at skabe en teori på baggrund af ens konkrete erfaringer.
  • Eksperiment: Når man har gennemgået de tre forrige faser, er man ifølge Kolb klar til at opstille sit eget forsøg, hvorefter læringscirklen starter forfra i en cyklus.

Kolb mener, at man må gennemgå hvert enkelt af disse fire stadier for at kunne komme til det næste. 


  • Kolb, David A. (1984) Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs:Prentice Hall, kapitel 
  • Illeris, K. (2006): "David Kolbs teori om læringsstile, P. Andersen (red.): Læringens og tænkningens stil – en antologi om stilteorier. Billesøe og Baltzer forlagene, kap. 5
05-01-2016
Manager for Generation Handball
23-04-2014
Ghandis 10 fundamentals for chancing the world
10-04-2014
Nye udfordringer i Norge
17-03-2014
WINNER POLISH CUP
13-12-2013
En ny hilsen fra Polen
04-11-2013
Artikel fra Politiken om klubidrættens udfordring
24-10-2013
Lidt nyt fra Polen ...
22-07-2013
Twitter
17-05-2013
Lidt om de første måneder i Polen
27-03-2013
En hyggelig debat i Overtrådt
31-01-2013
Smil til verden ... så smiler den til dig!
20-12-2012
Nye oplevelser
03-12-2012
En tur i Overtrådt
09-11-2012
Teamwork
09-11-2012
Du skal være autentisk
Jens Steffensen   |   js@jenssteffensen.dk   |   +45 22912359